O nás

LEARN4ALL PRO VŠECHNY!

NEHUDEBNÍ OBORY

 • příprava předškolních dětí na úspěšný start v 1. třídě
 • výuka předmětů, které dělají dětem potíže na I. a na II. stupni ZŠ (Čj, Aj, M, F, Ch, F, Z, apod.)
 • příprava dětí na přijímací řízení na gymnázia, na střední školy
  pomoc s přípravou na maturitu, na závěrečnou zkoušku
 • logopedické konzultace pro malé i velké, jako speciální pedagogové se věnujeme dětem se specifickými poruchami učení, ADHD, apod. po společné konzultaci, zda je toto možné řešit on-line
 • výuka českého jazyka pro cizince (děti i dospělí) – nabídka dlouhodobé spolupráce pro firmy a jejich zaměstnance
 • švédský jazyk
 • slovenský jazyk

HUDEBNÍ OBORY

 • příčná flétna, zobcová flétna
 • hra na piano, na klavír, na keyboard
 • hudební nauka, např. příprava na hudební gymnázium, na talentové zkoušky, apod.
 • zpěv

Rádi bychom usnadnili rodičům výuku a vzdělávání dětí, mládeže. Netěší Vás se s dětmi „přetahovat“ o vypracovávání domácích úkolů? Naši lektoři motivují k výuce, Vaše dítě bude při výuce on-line samostatnější, převezme odpovědnost za svoje znalosti a ještě ho výuka bude těšít!

 • on-line výuka a vzdělávání dětí na 1. stupni základní školy – např. celková aktivní pomoc pedagoga při vypracování domácích úkolů, jaké učivo se zrovna za uplynulý týden nepodařilo pochopit, co je třeba dovysvětlit, společně se zopakují cvičení, příklady – včetně anglického jazyka

Pomůžeme Vám i Vašim dětem s domácími úkoly. V čase výuky dítěte si v klidu vydechnete, uvaříte si kávu, čaj, dáte si něco dobrého, … Budete mít čas sami na sebe, Vaše podvečery budou probíhat v klidu v kruhu rodiny, „učení a příprava do školy už nebude mučení“.

Logopedická konzultace pro malé a velké

Naším cílem je individuálně-osobnostní rozvoj každého jednoho zájemce o výuku.

Ceník zasíláme na vyžádání telefonicky nebo přes e-mail.

Sleva za lekci – hudební i nehudební obory je 499 Kč za 45 min – výuka aprobovaným, zkušeným pedagogem.

O nás

LEARN4ALL PRO VŠECHNY!

NEHUDEBNÍ OBORY

 • příprava předškolních dětí na úspěšný start v 1. třídě
 • výuka předmětů, které dělají dětem potíže na I. a na II. stupni ZŠ (Čj, Aj, M, F, Ch, F, Z, apod.)
 • příprava dětí na přijímací řízení na gymnázia, na střední školy
  pomoc s přípravou na maturitu, na závěrečnou zkoušku
 • logopedické konzultace pro malé i velké, jako speciální pedagogové se věnujeme dětem se specifickými poruchami učení, ADHD, apod. po společné konzultaci, zda je toto možné řešit on-line
 • výuka českého jazyka pro cizince (děti i dospělí) – nabídka dlouhodobé spolupráce pro firmy a jejich zaměstnance
 • švédský jazyk
 • slovenský jazyk

HUDEBNÍ OBORY

 • příčná flétna, zobcová flétna
 • hra na piano, na klavír, na keyboard
 • hudební nauka, např. příprava na hudební gymnázium, na talentové zkoušky, apod.
 • zpěv

Rádi bychom usnadnili rodičům výuku a vzdělávání dětí, mládeže. Netěší Vás se s dětmi „přetahovat“ o vypracovávání domácích úkolů? Naši lektoři motivují k výuce, Vaše dítě bude při výuce on-line samostatnější, převezme odpovědnost za svoje znalosti a ještě ho výuka bude těšít!

 • on-line výuka a vzdělávání dětí na 1. stupni základní školy – např. celková aktivní pomoc pedagoga při vypracování domácích úkolů, jaké učivo se zrovna za uplynulý týden nepodařilo pochopit, co je třeba dovysvětlit, společně se zopakují cvičení, příklady – včetně anglického jazyka

Pomůžeme Vám i Vašim dětem s domácími úkoly. V čase výuky dítěte si v klidu vydechnete, uvaříte si kávu, čaj, dáte si něco dobrého, … Budete mít čas sami na sebe, Vaše podvečery budou probíhat v klidu v kruhu rodiny, „učení a příprava do školy už nebude mučení“.

Logopedická konzultace pro malé a velké

Naším cílem je individuálně-osobnostní rozvoj každého jednoho zájemce o výuku.

Ceník zasíláme na vyžádání telefonicky nebo přes e-mail.

Sleva za lekci – hudební i nehudební obory je 499 Kč za 45 min – výuka aprobovaným, zkušeným pedagogem.

Kontakt

Jednatel: Petr Princlík, tel.: +420 775 933 711

Jednatelka: Mgr. Jitka Arendáč Šťastná, tel.: +420 774 303 750